سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
نزدیکترین مردم به پیامبران، داناترین آنان است به آنچه آورده اند . [امام علی علیه السلام]